Obrazac za prijavu na Edukativne aktivnosti u svrhu razvoja kapaciteta ciljanih skupina

Prijavljujem se na:
Edukacija o digitalnom marketingu (14.-16.11.)
Mogućnosti financiranja projekata mikro, malih i srednjih poduzeća (19.11.-21.11.)
Edukacija o financijskom poslovanju u obrtu (26.11.-28.11.)
Mogućnosti financiranja projekata mikro, malih i srednjih poduzeća (05.12.-07.12.)
Edukacija o financijskom poslovanju u obrtu (10.12.-12.12.)
Edukacija o privlačenju poslovnih investicija (13.12.-14.12.)

Sve edukacije započinju u 9h.


Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Grada Petrinje. Izradu ove stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.